Biex tinqala’ grazzja

Missier Qaddis, li tant ħabbejt lill-bniedem

li bgħatt lill-Verb etern Tiegħek,

’l Ibnek il-Waħdieni, biex bit-tixrid ta’ Demmu,

iġib is-sliem bejn is-sema u l-art,

bl-interċessjoni tal-Venerabbli

Sr Maria Teresa Spinelli,

li ssieħbet b’mod l-aktar sħiħ

fil-misteru tas-salib

u tat ħajjitha kollha għall-qadi taċ-ċkejkna

u tal-fqajrin,

agħtina l-grazzja li b’ħerqa qed nitolbuk…