Modlitwa

Boże, który tak bardzo ukochałeś ludzi, że posłałeś Słowo odwieczne,

Twojego Jednorodzonego Syna, aby pojednał niebo i ziemię przez swoją najdroższą Krew;

przez wstawiennictwo Czcigodnej Służebnicy Bożej Siostry Marii Teresy Spinelli,

która uczestniczyła w tajemnicy krzyża,

udziel łaski o którą z ufnością proszę:

(wymienić prośbę)

Amen.

Chwała Ojcu…