Służebnica Boża Matka Teresa Spinelli Założycielka Sióstr Augustynianek Służebnic Jezusa i Maryi


Ta niezwykła postać włoskiego Kościoła urodziła się 1 października 1789 roku, niedaleko centrum Rzymu na Via Della Pedacchia. Była najmłodszą z gromadki dziewięciorga dzieci Michelangelo i Katarzyny Moretti. Sakrament Chrztu Świętego otrzymała dzień później w bazylice św. Marka.

Od początku była bardzo energicznym dzieckiem. Jak mawiał jej ojciec- „czasem zbyt energicznym.” Pewnego razu prawie zginęła, wbiegając na ulicę pomiędzy dwie karoce. Wyszła jednak z niebezpiecznej sytuacji bez szwanku.

Przyjęła sakrament Bierzmowania 6 lipca 1797 w bazylice św. Piotra, a następnie poszła do szkoły, gdzie przez swoją żywotność popadła w kłopoty przez nieposłuszeństwo. Pewnego razu, gdy wymknęła się z przyjaciółkami na zabawę na Piazza Navona, w wypadku na jej stopę najechała karoca, łamiąc ją. Ból Teresy powiększał fakt, że owo nieszczęście jest wynikiem nieposłuszeństwa. Wiele lat później opowiadała to wydarzenie współsiostrom, gdy wyjaśniała, jak cenna jest cnota posłuszeństwa.

W 1801 roku Mari Teresa musiała odejść ze szkoły z powodu braku pieniędzy w rodzinie. Została jednak wysłana na naukę haftu do pewnej pobożnej kobiety. Niestety, owa dobra kobiecina wkrótce zachorowała i umarła. W roku 1802 Teresa po raz pierwszy przyjęła Pana Jezusa Eucharystycznego. W tym czasie jej rodzina ciągle zmagała się z problemami finansowymi, szukając powoli dobrej partii dla swojej córki. 5 października 1805 roku ogłoszono jej zaślubiny z Alojzym Spinelli. Dość szybko okazuje się, że Alojzy jest człowiekiem porywczym i agresywnym, a co gorsza ma poglądy jakobińskie. Nie tolerował on religijności swojej żony. Zabraniał jej uczestniczyć w Mszy Świętej i widywać się ze swoją matką. Bardzo często wracał do domu pijany. Sytuacja w domu stawała się coraz bardziej kryzysowa. Pewnego wieczoru Alojzy zmusił Teresę do ucieczki z domu. Chociaż  początkowo los przyniósł separację małżonków, po pewnym czasie postanowili oni, że będą ze sobą razem na nowo. Wkrótce po siedemnastych urodzinach Maria Teresa zostaje matką małej Marii Dominiki. Ta bohaterska młoda dziewczyna, pośród całej krytycznej sytuacji, która panowała w domu, czyni wszystko by dziecko było zdrowe i bezpieczne.

Maria Teresa, dla ratowania sytuacji, podjęła się pracy u państwa Stampa. Tam troszczyła się o edukację córki - Teresy Stampa i administrowanie domem. Przez trzy lata Maria Teresa mieszkała razem z ową rodziną w Ferentino, na południe od Rzymu. Kiedy wrócili do Rzymu, Maria Teresa zdecydowała się zapewnić córce edukację. Wysyła ją do szkoły prowadzonej przez siostry Augustynianki. Siostry przyjmują małą Marię Dominikę i kształcą ją oraz przyjmują pod swój dach całkowicie za darmo ze względu na trudną sytuację rodzinną.

Pierwszego listopada, podczas modlitwy w kościele Santa Maria in Monticelli, Maria Teresa poczuła wewnętrzne wezwanie do apostolatu i ewangelizacji. Razem z innymi pobożnymi kobietami zaczyna dostrzegać, że najpierw trzeba zająć się dziećmi, które są na terenie parafii Ojców Doktryny Chrześcijańskiej. Z początku pod okiem zakonników uczą dzieci czytać i pisać, a przede wszystkim uczą katechizmu. Kiedy mijały miesiące Maria Teresa zastanawiała się nad wstąpieniem do klasztoru dla całkowitego oddania się Bogu. Niestety, w żadnym klasztorze nie mogła się odnaleźć. Księża z Parafii Santa Maria in Monticelli, ojciec Piotr Castelnuovo oraz proboszcz-ojciec Alojzy Vassia sugerują jej wstąpienie do sióstr klarysek Miłosierdzia w Ferentino-mieście, które dobrze znała. Propozycja spodobała się Teresie. Wobec tego modliła się o światło od Pana. Jednak pewnego dnia, w czasie modlitwy usłyszała głos: „Nie w Ferentino, ale w Frosinone ciebie chcę!”. Było to miasto, którego Maria Teresa nie znała. Maria Teresa podzieliła się tym wszystkim ze swoim spowiednikiem, który wydawał się zaniepokojony jej słowami.  Ksiądz Piotr wyszedł do zakrystii i po chwili wrócił z  Antonim Guglielmi, człowiekiem pochodzącym z Forosione, który przybył do Rzymu by znaleźć nauczycielkę do szkoły publicznej dla dziewczyn, którą miasto postanowiło otworzyć kilka miesięcy wcześniej.  W tej sprawie właśnie zwrócił się do ojców Doktryny Chrześcijańskiej, którzy zajmowali się edukacją. Fakt opuszczenia Rzymu przez Marię Teresę był bardzo bolesny i trudny dla brata Wincentego i starego już ojca Michelangelo. Za namową ojca Piotra Castelnuovo, Teresa udaje się na dwa miesiące do sióstr klarysek miłosierdzia na szkolenie dotyczące prowadzenia edukacji, czym zajmowały się również siostry.

Po przybyciu do Forosione zajęła się edukacją wszystkich dziewczynek, bogatych i biednych. Rzpoczęła pracę z Katarzyną Toma i Teresą Apolloni. Szkoła zapełniła się bardzo szybko i liczba uczennic dochodziła do setki. W roku 1826 przewyższyła szkołę dla chłopców.

Sługa Boża Maria Teresa Spinelli nosiła się z zamiarem założenia instytutu, który można było ulokować w konwencie poaugustyniańskim. Wielką pomocą był dla niej biskup Franciszek Cipriani, który pomógł uzyskać zgodę Stolicy Apostolskiej, wynikiem czego było zatwierdzenie pierwszych konstytucji instytutu przez papieża Leona XII. Sługa Boża przyjęła imię Maria Teresa od św. Piotra. Biskup Cipriani ogłosił siostrę Spinelli przełożoną „Konserwatorium Sług Jezusa i Maryi”. Wkrótce do nazwy dodano tytuł „Augustynianek”.

W roku 1829 siostry otrzymały w darze od inżyniera Augustyna Cavarra figurę Matki Bożej z Guadalupe, jako wotum za otrzymane łaski. 8 września siostra Maria Teresa zainicjowała coroczne procesje figury ulicami Forosione.  W roku 1830 Matka Spinelli udaje się do Rzymu dla podratowania zdrowia. W roku 1835 Matka Teresa składa na ręce swojego spowiednika śluby „robienia wszystkiego co będę robić, mówić, myśleć, decydować dla Najświętszej Trójcy, dla Pana Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i wszystkich świętych. Dla zachowywania reguł, nie robienia nigdy niczego, co by było grzechem, choćby małym lub najmniejszą niedoskonałością.”

Maria Teresa przeżywała też kryzysy rodzinne. W roku 1835 przyjęła do klasztoru swoją córkę, która w 1825 roku wstąpiła do benedyktynek i przyjęła imię Maria Józefina. Możliwe, że z powodu zbyt surowych praktyk pokutnych, albo z przyczyn, których ówczesna medycyna nie potrafiła wyjaśnić, córka Matki Spinelli zaczęła mieć problemy psychiczne i mniszki benedyktynki  odesłały ją, choć prawo kościelne tamtego czasu nie pozwalało na odsyłanie sióstr ze ślubami wieczystymi. Matka Spinelli obawiała się umrzeć przed córką, która potrzebowała jej opieki i była obrażona na Kościół z powodu odesłania i nie przyjmowała sakramentów. Matka Teresa modliła się żarliwie o to, aby łaska boża uratowała jej córkę. W 1846 roku, na krótko przed śmiercią, siostra Maria Józefa opamiętała się i poprosiła swoją mamę o przebaczenie oraz przyjęła sakramenty święte. Córka umarła 2 października.

 

W ostatnich latach życia zdrowie Matki Teresy Spinelli szybko się pogarszało. W 1843 papież Grzegorz XVI, przejeżdżając przez Forosione, odwiedził klasztor Matki Spinelli. W tym czasie umiera też przyjaciel zgromadzenia biskup Franciszek Cirpiani.

W roku 1849 zdrowie Matki Marii Teresy Spinelli pogarszyło się jeszcze bardziej.  W 1850 roku 21 stycznia przyjmuje namaszczenie chorych i po nim zostawia swój duchowy testament: zostawiam wam mój testament miłosierdzia. Ten dom rozwija się dzięki miłości, jeśli jej zaniechacie to przestanie być domem. Błogosławię wam w imię Boże. Przechodzi do wieczności, kiedy podczas porannej Mszy, w kościele klasztornym, dokonywało się podniesienie Najświętszych Postaci.

Dzieło Sługi Bożej Matki Marii Teresy Spinelli trwa nadal. Siostry Augustynianki Jezusa i Maryi są dzisiaj obecne we Włoszech, Malcie, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Australii, Brazylli, Republice Demokratycznej Konga, Indiach i Filipinach. 


Modlitwa o otrzymanie łask za wstawiennictwem Sługi Bożej Matki Marii Teresy Spinelli

Boże, który tak bardzo ukochałeś ludzi, że posłałeś Słowo odwieczne,

Twojego Jednorodzonego Syna, aby pojednał niebo i ziemię przez swoją najdroższą Krew;

przez wstawiennictwo Czcigodnej Służebnicy Bożej Siostry Marii Teresy Spinelli,

która uczestniczyła w tajemnicy krzyża,

udziel łaski o którą z ufnością proszę:

(wymienić prośbę)

Amen.

Chwała Ojcu…

 

Kto otrzyma łaski za wstawiennictwem siostry Marii Teresy Spinelli lub pragnie pogłębić znajomość jej życia, proszony jest o zgłoszenie się do:

Suore Agostiniane Serve di Gesù e Maria

Via Nomentana, 514   00141 ROMA

 ITALIA    WŁOCHY

 

Lub przez email: suormarta@katamail.com